[image]

MÂNGÂIETORUL
celor întristați, bolnavi și bătrâni

C U P R I N S

 

PROLOG

Cuvânt însoțitor la ediția din 1942

Prefața la ediția din 1915

Notă la această ediție

Înainte cuvântare - prefața autorului

I.

Gânduri mângâietoare pentru cei ÎntristaȚi

 

Gândul I - al curajului - "Zilele acestei vieți sunt puține și rele, pline de dureri și strâmtorări"

Gândul II - al luptei cu deznădejdea - "Mă voi lăuda întru neputințele mele"

Gândul III - al celor ce plâng - "Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia"

Gândul IV - al luptei cu nenorocirea - "Peste măsură am fost apăsați de rele, încât noi nu aveam nădejde, nici de viață"

Gândul V - al mângâierii dumnezeiești - "O, suflete al meu! pentruce ești trist și de ce te tulburi?"

Gândul VI - al luptei cu suferința - "În mijlocul umbrei nopții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești"

Gândul VII - al lăsării în voia Domnului - "Pentru ce te tulburi, că nu se fac lucrurile cum dorești și cum vrei? Cine este acela căruia să i se facă toate după voia sa?"

Gândul VIII - al răbdării vindecătoare - "Tu ești răbdarea mea"

Gândul IX - al luptei cu întristarea - "Întristat este sufletul Meu până la moarte"

Gândul X - al pătimirii cu Hristos - "Dacă ne facem părtași suferințelor Sale, vom fi asemenea părtași și măririi Sale"

Gândul XI - al sfintei cugetări - "Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am veselit"

Gândul XII - al prevederii - "Gata este inima mea Dumnezeule, gata este inima mea"

Gândul XIII - al prietenului răpit de moarte - "Învață a părăsi, pentru dragostea lui Dumnezeu, pe prietenul care îți este scump"

Gândul XIV - al mamelor îndurerate - "Eu voi merge la el, iar el nu se va întoarce la mine"

Gândul XV - al luptelor vieții - "Viața omului pe pământ este o luptă"

Gândul XVI - al dârzeniei - "Câtă vreme purtăm acest trup stricăcios, nu vom putea scăpa de păcate"

Gândul XVII - al credinței neșovăielnice - "Unde este Dumnezeul tău?"

Gândul XVIII - al păcii sufletești - "Să nu se tulbure inima voastră"

Gândul XIX - al bunei mâhniri - "M-am plecat și m-am gârbovit către pământ; toată ziua umblu plin de mâhnire"

Gândul XX - al nedespărțirii de Iisus - "Doamne, noaptea se apropie; rămâi cu noi"

Gândul XXI - al tăriei sufletului - "Nu ne vom teme, când se va tulbura pământul"

Gândul XXII - al celor cinci minute - "Încă puțin timp"

Încrede-te în Dumnezeu în nenorociri, și te roagă Lui!

II.

Gânduri mângâietoare pentru cei bolnavi

 

Gândul I - despre ușurare în boli grele - "Doamne, iată acela pe care iubești, este bolnav"

Gândul II - despre boli cumplite pentru încercare - "Căîle Tale Doamne arată-mi, și cărările Tale mă învață"

Gândul III - despre suferința pentru Dumnezeu - "Toate le pot întru Cel ce mă întărește"

Gândul IV - despre boli cumplite pentru păcate - "A trebuit ca Hristos să sufere"

Gândul V - despre iubirea de Hristos - "Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul Său Fiu L-a dat"

Gândul VI - despre boală ca lucrare a mântuirii - "Iată acum ziua mântuirii"

Gândul VII - despre boală ca prilej al mântuirii - "În ziua necazului am căutat pe Domnul"

Gândul VIII - despre boală ca datorie - "Facă-se voia Ta!"

Gândul IX - despre bolile părinților - "Știm că celor ce iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre folos"

Gândul X - despre împărtășire de la începutul bolii - "Doamne, grăbește a-mi ajuta!"

Gândul XI - despre împărtășire de la începutul bolii (2) - "Iată, Împăratul tău vine la tine"

Gândul XII - despre mulțumire pentru vindecare - "Doamne Dumnezeul meu, am strigat către Tine și m-ai vindecat"

III.

Gânduri mângâietoare pentru cei bĂtrÂni

 

Gândul I - privind sosirea bătrâneții - "Va merge omul în casa veciei sale. Țărâna se va întoarce în pământul de unde a fost luată; iar duhul se va întoarce la Dumnezeu, Care L-a dat pe el"

Gândul II - privind întoarcerea neîntârziată - "Tu vei isprăvi curând, aici pe pământ; vezi dar în ce stare te afli?"

Gândul III - privind pregătirea de moarte - "Fiul Omului va veni în ceasul în care nu veți gândi"

Gândul IV - privind moartea înainte de moarte - "Zilele anilor noștri au fost șaptezeci, și la cei mai puternici optzeci de ani; iar ce este mai mult, nu este decât osteneală și durere"

Gândul V - privind bunătățile rugăciunii - "De este cineva trist, să se roage"

Gândul VI - privind adevărata moarte - "Moartea îmi este dobândă"

Gândul VII - privind haina nemuririi - "O moarte! cât este de bună judecata ta omului celui lipsit și scăpătat de putere, cum și celui prea bătrân"

Gândul VIII - privind amintirea Judecății - "Miluiește-ne pre noi Doamne, că prea mult ne-am umplut de frică. Judecățile Tale mă umplu de spaimă"

Gândul IX - privind frica și nădejdea - "Iubește milostivirea și judecata Domnului"

Gândul X - privind ceasul al 11-lea - "Și s-au apropiat cei ce au venit la al unsprezecelea ceas și au luat și ei câte un dinar"

Gândul XI - privind sfârșitul călătoriei - "Iată, vin curând, și plata va fi cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele sale"

Gândul XII - privind întoarcerea din exil - "Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace"

Încheiere

[image]